Elnät

Det är vi på Affärsverken som äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona med cirka 19 000 kunder. Det innebär att du som verkar inom detta område har oss som nätleverantör och att vi ansvarar för att din el kommer fram som den ska.

Kvällsvy Karlskrona

Nätavtal

Som kund i vårt elnät tecknar du alltid ett nätavtal med oss som nätägare. Nätavtalet kan du aldrig flytta eftersom det tillhör fastigheten/anläggningen, till skillnad från elavtalet som tillhör företaget.
Mer information om nätavtal


Priser nyanslutning och tillfällig anläggning

Ska er anläggning nyanslutas till nätet eller ska ni utöka befintligt abonnemang? Ni kanske behöver tillfällig el för någon specifik aktivitet.

Mer information om elanslutning för nya och tillfälliga anläggningar samt för att utöka befintligt abonnemang

Senast ändrad: 2015-01-07 08:46

Chatta med kundservice