Aktiviteter

Smarta Samhället

 

Varför är det viktigt att tacka ja till bredband när erbjudande om fiber eller andra alternativa lösningar ges? Svar på denna fråga kan Smarta samhället hjälpa till med, läs mer här. 

Det är planerat att Tioprojektet i ett senare skede skall skicka ut en folder till hushåll och verksamma för att sprida information och öka intresset för bredbandsuppkoppling.

Tester

 
  • Tester av tekniska lösningar är planerat att ske under hösten för att säkerhetsställa kvalitetskrav.

Behovsanalyser

 

  • Ta fram underlag till behovsanalysen. Detta för att ta reda på behovet av bredbandsuppkoppling de boende och/eller företagare har i de vita fläckarna.
  • Vilken, kapacitet, hastighet och krav på driftssäkerhet.

 


BTH - kurs Värdeinnovation MT2536

Kurskoordinator Marco Bertoni

 

Tioprojektet kommer att vara en av de fallstudier som studenterna kan välja mellan.

Med följande innehåll:

  • genomföra behovs- och marknadsanalys.
  • utveckla och värdera koncepts värde bidrag.
  • utföra värdeanalys.
  • skapa värdeadderande prototyplösningar.

Senast ändrad: 2017-08-29 14:51

Chatta med kundservice