Sorteringsguiden hjälper dig hur du ska sortera ditt avfall eller dina saker hemma när de inte går att använda längre. och var du ska lämna in det sorterade avfallet i Karlskrona kommun. Miljöarbetet börjar hemma hos dig själv. Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du sorterar ditt avfall

Din sökning gav inga träffar. Vänligen försök med ett nytt ord.
För att göra vår sorteringsguide så komplett som möjligt arbetar vi löpande med att tillföra nya ord.
Klicka här för att föreslå ditt eftersökta ord.

{{section.name}}

  • Avfall
  • Lämnas till

Sorteras som

{{article.information}}

Kontakt kundservice

0455-783 75

Om Sorteringsguiden

Nagellack, gem, engångsgrill. Vad slängs var och vad går att återvinna? Sök i vår guide eller klicka upp ett avfallsslag för att se hur ditt avfall eller dina saker ska sorteras och lämnas när de inte längre går att använda.

Så här använder du sorteringsguiden

Sorteringsguide, pdf

Sorteringsguide engelsk, pdf

Sortera rätt - få en mindre soppåse

Matavfallspåse

Varje svensk slänger nästan 500 kilo sopor om året. Genom att sortera kan du minska din miljöpåverkan och eventuellt minska din kostnad för sophämtning med ett mindre abonnemang. Sorterar du ditt avfall kan vi återvinna nästan allt. Farligt avfall tas omhand så att gifter inte sprids i naturen.

Mer information om vad som händer med avfallet och hur det återvinns

Fungerar föremålen fortfarande, men du vill inte ha dem? Sälj dem och få en slant, lämna till second hand eller lämna till återbruket på Mältans återvinningscentral. Återbruket drivs av Human Bridge som lämnar sin vinst till behövande.

 Human Bridge.

Senast ändrad: 2015-05-18 10:43