Färgburkar i container, foto Lars Forsstedt

Farligt avfall

Det farliga avfallet som till exempel rester av målarfärg, nagellack, trasiga glödlampor m.m. lämnar du in på miljöstationen, som finns på återvinningscentralerna eller vid Preem Blå Port.