Sänkt pris på elcertifikat 

19 juni 2017

Affärsverken sänker det löpande priset på elcertifikat till 4,25 öre/kWh exkl moms per den 1 juni.

Läs mer

Extraturer med Skärgårdstrafiken under Lövmarknaden

12 juni 2017

M/F Axel och M/F Flaggskär kör extraturer under Lövmarknaden i Karlskrona torsdagen den 22 juni 2017.

Se turlista

Höjd energiskatt från 1 juli

7 juni 2017

Från och med 1 juli 2017 höjs energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kWh (3,0 öre exkl moms). Höjningen är beslutad i riksdagen som en del i Energiöverenskommelsen.

Läs mer