Fakturaförklaring sid 2

Du hittar förklaringarna till höger.

Till Elfaktura sid 1

Till Elfaktura sid 3
Exempelfaktura

Förklaring elfaktura
sid 2

 1. Elnät - nätkostnaden för perioden.
 2. Rörlig nätavgift - förbrukningen.
 3. Fast avgift - vilket säkringsabonnemang man betalar för.
 4. Totala summan inklusive moms.
 5. Elhandel - energikostnaden för perioden.
 6. Elpris.
 7. Höjd avgift Svenska Kraftnät - På grund av prisökningar från Svenska Kraftnät vad gäller balansansvar och effektreservavgift höjs elhandelspriset motsvararande prisökningen.
 8. Elområdesjustering - skillnaden mellan områdespriserna i det elområde du tar ut din el och nordiskt systempris.
 9. Energiskatt.
 10. Grundavgift.
 11. Totala summan elhandel inklusive moms.
 12. Avtalstyp.
 13. Allmän information från Affärsverken.

Senast ändrad: 2017-06-26 23:21

Chatta med kundservice