Avtalsvillkor

I Affärsverkens särskilda avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el som är framtagna av Svensk Energi och Konsumentverket.

Våra avtalsvillkor

Till höger hittar du Affärsverkens särskilda villkor för de olika avtalstyperna.

Elbranschens avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Villkoren är sammansatta av Konsumentverket och branschorganisationen Svensk Energi. Du hittar villkoren till höger.

Om du inte är nöjd

Om du av någon anledning inte är nöjd med oss vill vi att du i första hand kontaktar vår kundservice och framför dina synpunkter. I vissa fall kan du ha rätt till kompensation.

Mer information om vilka rättigheter du har som kund

Senast ändrad: 2015-07-01 15:23