Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Vedeby

Fjärrvärmearbetet är lokaliserat till Gullbernavägen, norr om Lyckebyvägen.

Tidsperiod: arbetet påbörjas i vecka 44 och pågår fram till början av 2018.

Påverkan: viss trafikstörning kommer att uppstå.

 

Vid frågor kontakta

Mats Hjortsberg, projektledare

Telefon 0708-78 33 30

Senast ändrad: 2017-11-08 08:14

Chatta med kundservice