Installation

När du bestämt dig för att installera fjärrvärme gör du en föranmälan på detta. Den installatör du anlitar för arbetet fyller i anmälan, skriver under den, och skickar in den till oss tillsammans med nödvändiga bilagor.

Detta krävs för att ansluta till fjärrvärme:

  • Anslutning till vårt nät.
  • En värmeväxlare. Vi rekommenderar att du kontaktar en rörfirma för hjälp och prisinformation.
  • Det kan behöva ta bort din befintliga panna och installera rör för värme- och returvatten. Vi rekommenderar att du kontaktar en rörfirma för hjälp och prisinformation.


Vi har samlat ihop anvisningar inför installationen som beskriver de krav Affärsverken ställer i samband med anslutningen. Detta dokument är framförallt riktat till installatören. Se under Dokument.

Kontakt

Fredrik Frisell
Projekt- och Kundservicechef
Tel: 0455-783 47

Fredrik hjälper dig om du har frågor om nyetablering och fjärrvärme.

Josefin Johansson
Säljkoordinator
Tel: 0455-783 26

Till marknad och försäljning

Senast ändrad: 2012-05-28 14:20