Varifrån kommer elen?

Här redovisar vi elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Diagrammen nedan visar ursprunget för den el som såldes under 2015. Du ska som kund ha möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än enbart pris.

Ursprungsmärkning av el

Här kan du se ursprunget för den el Affärsverken Energi sålt i Sverige under 2015. Diagrammet "Affärsverken Energis elmix 2015" visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar energi (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraft. Den elmix du får om du som företagare inte har förnybar energi (ursprungsmärkt el eller Bra miljöval) är den nordiska elmixen. Den ändras varje år och beräknas av Energimarknadsinspektionen utifrån den "restproduktion" som ingen valt att stödja.

Affärsverken Energis
miljöprodukter 2015
Affärsverken Energis elmix 2015
(totala försäljningen)
Nordisk elmix 2015,
företag som inte gjort miljötillval
Diagram förnybar el 2015
Diagram Affärsverken Energis elmix 2015Diagram Nordisk elmix 2015

 

EnergikällorNordisk elmix 2015MWhAffärsverken Energis elmix 2015
UG Sol   17
0%
UG Vatten   750 280 69,4%
UG Biobränsle   83 993 7,8%
UG Bra Miljöval   215 962 20%
Övrigt förnybart 17,1% 5 216 0,5%
Kärnkraft 40,8% 12 444
1,2%
Fossilt 42,1% 12 841
1,2%
Summa 100%  1 080 753
100%


Miljöpåverkan

Du får här även information om vilken påverkan på miljön som produktionen med fossila energikällor och kärnkraftsel ger i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh. Miljödata baseras på data från nordiska kraftverk. De är så kallade driftsdata och visar påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

EnergikällorCO2 /g/kWh)Kärnbränsleavfall (g/kWh)
Affärsverken Energis miljöprodukter 2015  0 0
Affärsverkens Energis elmix 2015 9
0
Nordisk elmix 2015
336
0,0012


Gör ett miljöval

För dig som företagskund kan det vara viktigt att stärka din miljöprofilering och minska din miljöpåverkan. Hos Affärsverken kan du därför välja att köpa el från förnybara energikällor som till exempel vatten, vind eller biobränslen

Mer information om miljöval

Kontakt

Veronica Sanaksenaho
Säljare
Tel: 0455-783 78
Sten Faming
Säljare
Tel: 0455-783 58
Pär Andersson
Säljare
Tel: 0708-78 33 51

Till marknad och försäljning

Senast ändrad: 2016-09-06 14:52